CEPS SverigeNya instruktörerWebinariumInstruktörskursCEPS styrelseÅrsberättelserKallelse årsmöteStadgarProtokollInstruktörsmöte 2020Instruktörsmöte 2021FöreläsningarSUCLänkar

SUC 
Vi vill introducera ett redskap att användas av instruktörsteam i hela landet för självutvärdering i anslutning till att man håller kurs. 

SUC är ett redskap riktat till simulatorinstruktörer och inspirerad av DASH, Debriefing Assessment of Simulation in Healthcare som kommer från Harvard i Boston.


Oredigerad ver. 1.0 kommer att uppdateras efter era önskemål på workshops under mötet i Skövde inom kort


Strukturerad utvärdering av CEPS


Superkort SUC


Kursutvärdering.docx


Om du undrar något, vill ändra något eller har synpunkter av något slag på dessa dokument kontakta Mia Wede via mail:
mia.wede@regionhalland.se

Uppdaterat 2018-11-25
SUC
Provided by Webforum