CEPS SverigeNya instruktörerWebinariumInstruktörskursCEPS styrelseÅrsberättelserKallelse årsmöteStadgarProtokollInstruktörsmöte 2020Instruktörsmöte 2021FöreläsningarSUCLänkar

Ordförande: Mia Wede, Hallands sjukhus
 
Vice ordförande: Anders Dahlström, Södersjukhuset

Sekreterare: Eva Holm, Södersjukhuset

Kassör: Annelie Karlsson, Hallandssjukhus

Ledamot: Marie Åberg Peterson, KTC Region Kalmar län 

Ledamot: Erik Borgström, Södersjukhuset

Ledamot: Stefan Moren, Falu Lasarett 

Suppleant: Charlotta Milde Luthander. Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

Suppleant: Annika Ander, Södertäljesjukhus
 
Kontakt: eva.holm@sll.se

Uppdaterat 2020-10-06
CEPS styrelse
Provided by Webforum